1. This site uses cookies. By continuing to use this site, you are agreeing to our use of cookies. Learn More.

Hướng dẫn cài đặt Plesk trên Linux

Discussion in 'Hướng dẫn cài đặt' started by Khắc Nam, Nov 15, 2017 at 7:51 AM.

 1. Khắc Nam Well-Known Member

  Cấu hình yêu cầu (đối với Server hoặc VPS)
  • RAM: 512MB – 1GB RAM (tối thiểu 512MB RAM)
  • HDD hoặc SSD: 10 GB (tối thiểu)[​IMG]
  • OS: CentOS, Debian, Ubuntu Server, RedHat Enterprise (Khuyên dùng CentOS 6.x, 7.x ; Debian 7.0; RedHat Enterprise 7.x)
  Yêu cầu các gói dịch vụ hỗ trợ:
  Yêu cầu gói dịch vụ tối thiểu: wget
  Code:
  yum install wget -y
  Dịch vụ selinux và iptables không hoạt động. Hướng dẫn Turn-off dịch vụ vui lòng xem bên dưới:

  Các bước cài đặt plesk trên Linux:
  Đối với cài đặt Plesk, bạn cần phải cấu hình máy chủ Linux hoặc máy ảo với truy cập internet.
  Đăng nhập VPS/Server đã cài đặt hệ điều hành CentOS bằng User Root thông qua putty.
  Yêu cầu trỏ file Host cho Server thông qua câu lệnh: vi /etc/sysconfig/network. Thay đổi thông số mặc định ở dòng Hostname=FQDN (Ví dụ: sv99.onet.vn )

  Kết nối máy chủ và tải trình cài đặt plesk từ trang của hãng về

  Code:
  wget http://autoinstall.plesk.com/plesk-installer
  chmod +x plesk-installer
  ./plesk-installer
   

  More Threads in same category

 2. Loading...

  Similar Threads - Hướng dẫn cài Forum Date
  Hướng dẫn cài đặt Nginx trên CentOS 6 Hướng dẫn cài đặt Wednesday at 2:33 PM
  Hướng dẫn cài đặt Apache trên CentOS Hướng dẫn cài đặt Wednesday at 2:32 PM
  Hướng dẫn cài đặt fail2ban trên CentOS Hướng dẫn cài đặt Wednesday at 2:32 PM
  Hướng dẫn cài đặt CentOS 6 Hướng dẫn cài đặt Wednesday at 2:30 PM
  Hướng dẫn cài đặt Cpanel/Whm Mới nhất Hướng dẫn cài đặt Tuesday at 10:02 PM
  Hướng dẫn cài đặt Wowza linux centos and Ubuntu Hướng dẫn cài đặt Tuesday at 8:07 PM
  Hướng dẫn cài đặt LiteSpeed Web Server nulled Quản Trị Máy Chủ Aug 6, 2017
  Hướng dẫn cài đặt PowerDNS On CentOS CentOS Jul 18, 2017
  Hướng dẫn cài đặt whmcs Whmcs Support Sep 3, 2016
  [PHP] Hướng dẫn: 6 bước cài đặt môi trường chạy PHP bằng xampp trên windows PHP Jul 6, 2015

Share This Page