1. This site uses cookies. By continuing to use this site, you are agreeing to our use of cookies. Learn More.

Hướng dẫn cài đặt Wowza linux centos and Ubuntu

Discussion in 'Hướng dẫn cài đặt' started by Khắc Nam, Nov 14, 2017.

 1. Khắc Nam Well-Known Member

  Hướng dẫn cài đặt và cấu hình Wowza Streaming Engine (Bản Trail)
  Menu
  1. Tải bộ cài đặt
  2. Cài đặt
  3. Khởi động Wowza Engine
  4. Thêm live video từ broadcaster
  1. Tải bộ cài đặt
  Để tải bộ cài đặt Wowza Streaming Engine, chúng ta vào trang chủ tại

  Wowza Live Streaming Software - Best Cloud Platform for Live Media

  Sau đó, bấm vào Trail để tải bản cài đặt dùng thử 180 ngày.

  [​IMG]

  Chọn Wowza Engine Streaming

  [​IMG]

  Điền thông tin cá nhân của bạn, key trail sẽ được gửi và email của bạn

  [​IMG]

  Một bảng chọn platform hiện ra, chúng ta chọn Linux 64 bit

  [​IMG]

  Click chuột phải vào nút Download và chọn Sao chép địa chỉ liên kết (Đối với trình duyệt tiếng Việt)

  [​IMG]

  Sau đó, dùng wget để tải về trên Terminal

  [​IMG]

  Chúng ta check mail để lấy key mà Wowza đã gửi

  [​IMG]

  Email gửi về với nội dung chính là License Key, Thông tin của chủ key và ngày hết hạn

  2. Cài đặt
  2.1 Chuẩn bị môi trường cài đặt
  Wowza cần Java để thực thi các hoạt động, vì vậy chúng ta cần cài đặt Java JDK hoặc JRE Server, khuyến cáo từ trang chủ là dùng bản 8.

  Tải JAVA mới nhất từ trang chủ:
  Java SE Development Kit 8 - Downloads

  Cài đặt
  Hiện tại, bản Java mới nhất là jdk-8u111. Sau khi tải về, chúng ta sẽ chạy cài đặt bằng lệnh rpm và cà đặt biến môi trường:

  [​IMG]


  rpm -ivh jdk-8u111-linux-x64.rpm
  java -version
  export JAVA_HOME=/usr/java/jdk1.8.0_111/jre
  sh -c "echo export JAVA_HOME=/usr/java/jdk1.8.0_111/jre >> /etc/environment"


  2.2 Cài đặt Wowza Streaming Engine
  Sau khi tải xong bản setup của Wowza, chúng ta phân quyền cho nó bằng lệnh chmod và chạy cài đặt

  chmod +x WowzaStreamingEngine-4.5.0-linux-x64-installer.run
  ./WowzaStreamingEngine-4.5.0-linux-x64-installer.run

  Sau khi chạy file, setup sẽ hỏi chúng ta có muốn tiếp tục. Bấm Enter để đồng ý.

  [​IMG]

  Wowza sẽ đưa ra các điều khoản sử dụng, bấm Enter để cuộn trang.

  [​IMG]

  Chọn Y để Đồng ý với các điều khoản sử dụng

  <img src="http://image.prntscr.com/image/5e231e15112c4351a43f480320562304.png"

  Điền key trail mà Wowza đã gửi cho bạn vào mail khi đăng kí dùng thử

  [​IMG]

  Tạo tài khoản quản trị Wowza Streaming Engine

  [​IMG]

  Chúng ta chọn Wowza Streaming Engine 4.5.0 và cho nó khởi động cùng với hệ thống

  [​IMG]

  Tiếp tục chọn Y và quá trình cài đặt sẽ diễn ra trong vài phút. Khi có thông báo như phần bôi đỏ trong hình thì quá trình cài đặt diễn ra thành công.

  [​IMG]

  Như vậy, chúng ta đã cài đặt xong Wowza.

  3. Khởi động Wowza Engine
  Từ trình duyệt Web, chúng truy cập vào Wowza qua địa chỉ IP của Server và port 8088 và bấm Next

  [​IMG]

  Chú ý: Nếu không truy cập được, hãy kiểm tra lại SELinux và iptables.

  sed -i s/SELINUX=enforcing/SELINUX=permissive/g /etc/selinux/config
  iptables -A INPUT -p tcp -m tcp --dport 8088 -j ACCEPT
  iptables -A INPUT -p tcp -m tcp --dport 1935 -j ACCEPT
  service iptables save
  service iptables reload

  Tiếp theo, Wowza giới thiệu qua về workflow. Bấm Next để tiếp tục

  [​IMG]

  Đăng nhập bằng tài khoản quản lý mà chúng ta vừa tạo ở trên.

  [​IMG]

  Tạo user publisher để public các livestream, Bấm Done để vào Dashboard

  [​IMG]

  Giao diện Dashboard của Wowza, chúng ta có thể xem trạng thái của nó ở đây.

  [​IMG]

  4. Thêm live video từ broadcaster
   
 2. Loading...

  Similar Threads - Hướng dẫn cài Forum Date
  Hướng dẫn cài đặt Nginx trên CentOS 6 Hướng dẫn cài đặt Nov 15, 2017
  Hướng dẫn cài đặt Apache trên CentOS Hướng dẫn cài đặt Nov 15, 2017
  Hướng dẫn cài đặt fail2ban trên CentOS Hướng dẫn cài đặt Nov 15, 2017
  Hướng dẫn cài đặt CentOS 6 Hướng dẫn cài đặt Nov 15, 2017
  Hướng dẫn cài đặt Plesk trên Linux Hướng dẫn cài đặt Nov 15, 2017
  Hướng dẫn cài đặt Cpanel/Whm Mới nhất Hướng dẫn cài đặt Nov 14, 2017
  Hướng dẫn cài đặt LiteSpeed Web Server nulled Quản Trị Máy Chủ Aug 6, 2017
  Hướng dẫn cài đặt PowerDNS On CentOS CentOS Jul 18, 2017
  Hướng dẫn cài đặt whmcs Whmcs Support Sep 3, 2016
  [PHP] Hướng dẫn: 6 bước cài đặt môi trường chạy PHP bằng xampp trên windows PHP Jul 6, 2015

Share This Page