Cách xem báo cáo tổng quan trong analytic

lechanhvn

New Member
- Trong Analytic có 2 cái báo cáo bằng biểu đồ là Đối Tượng -> Tổng Quan và Hành Vi -> Tổng Quan, 2 cái báo cáo này có số lượng truy cập khác nhau, mình phải hiểu 2 cái này là như thế nào ah ?

- Trong Blogspot, mình chỉ đặt mã Analytic trong Cài Đặt -> Khác có đc k ah, vì thấy trong báo cáo Tổng Quan của Blogspot, một ngày có vài trăm, có khi đến vài ngàn lượt View, nhưng sao trong Analytic chỉ có 3 - 4 lượt truy cập ?
 
Top