Share Full code nhạc AnhTrang>org

dkthangk3

New Member
Full code AnhTrang.Org dữ liệu rỗng nên các bạn có thể thêm bớt tùy thích.

http://adf.ly/3XMd
-http://adf.ly/3XMd

Thông tin config.php :

$db_host = 'localhost';
$db_name = 'AT';
$db_user = 'root';
$db_pass = '007001';


Import database.sql.gz

http://adf.ly/3XOT
-http://adf.ly/3XOT
 

Attachments

  • AT.rar
    1.8 MB · Xem: 109
  • Database.sql.gz
    5.5 KB · Xem: 39

Similar threads

Top